Már dolgozom, pályázhatok-e?

Jelenleg már egészségügyi intézményben dolgozom; adhatok be pályázatot/jogosult vagyok ösztöndíjra/megfelelő lesz-e a pályázáskori munkáltatóm?

A pályázat benyújtásával, illetve az ösztöndíj-jogosultsággal kapcsolatban a pályázati felhívás A pályázásra jogosultak köre és az Ösztöndíjra való jogosultsági kritériumok fejezetei adnak részletes tájékoztatást.

A pályázati felhívásban foglaltak értelmében azon tanulók nyújthatnak be pályázatot, akik érettségi végzettséggel és magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkeznek és a pályázati felhívásban felsorolt iskolarendszerű OKJ-s egészségügyi szakképzések egyikén vesznek részt.

Akkor lehetsz jogosult ösztöndíjra, ha

  • az előző félévi tanulmányi átlagod eléri a 3,01-et,
  • a pályázat benyújtásakor nem vagy tanévismétlésre kötelezett,
  • a pályázatodban megadott szakképesítést 2022.03.31-ig megszerzed,
  • jelen projekt keretében már rendelkezel támogatott pályázattal, és szakképesítés-ráépülés vonatkozásában első alkalommal igényled az ösztöndíjat (az aktuális pályázati felhívás Ösztöndíjra való jogosultsági kritériumok pontjában részletezettek szerint).

Amennyiben tehát megfelelsz a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, benyújthatod pályázatodat, függetlenül attól, hogy a pályázat benyújtásakor a képzés mellett dolgozol-e (egészségügyi vagy egyéb intézményben).

A pályázat benyújtása előtt azonban fontos mérlegelned, hogy a pályázat támogatása esetén tudod-e majd teljesíteni a szerződéses kötelezettségeidet, melyekről a pályázati felhívás Az ösztöndíjban részesülő tanuló kötelezettségei fejezetében foglaltak, illetve a felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok között megtalálható Általános Ösztöndíj Szerződési Feltételek nyújtanak részletes tájékoztatást.

Az ösztöndíjjal támogatott szakképesítés megszerzése után teljesítendő elhelyezkedési és ledolgozási kötelezettségek tekintetében az alábbiaknak szükséges teljesülniük:

  • Az ösztöndíjjal támogatott szakképesítés megszerzését követően hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál kell elhelyezkedned. Hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak azok az intézmények tekinthetőek, melyek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A szerződött szolgáltatókról a http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok oldalon található információ. Az itt található szerződött szolgáltatók közül az ÁEEK által felkínált lista a fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó intézményeket tartalmazza, elsődlegesen ezekben az intézményekben várjuk elhelyezkedésedet az ösztöndíjjal támogatott szakképesítésed megszerzését követően. Indokolt esetben ettől eltérő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál is történhet a szakképesítés megszerzését követően az elhelyezkedési és ledolgozási kötelezettség teljesítése, azonban nem elfogadhatóak a gyógyszertárak és a gyógyászati segédeszköz forgalmazók, mert esetükben nem egészségügyi szolgáltatás kerül finanszírozásra.
  • A megszerzett szakképesítésed szükséges legyen a betöltött pozíciódhoz/munkakörödhöz. Pl. ápolói szakképesítéssel gyakorló ápolói munkakör nem fogadható el.
  • A közszolgáltatásban történő foglalkoztatásodnak el kell érnie legalább a heti 18 órát.

A felsoroltak igazolására először az ösztöndíjjal támogatott szakképesítés megszerzését követő 6. hónapban, majd ezt követően 6 havonta munkáltatói igazolást szükséges benyújtanod részünkre.

Fentiek miatt még a pályázat benyújtása előtt gondold át, hogy amennyiben jelenleg már egészségügyi intézményben dolgozol, és nem kívánsz majd munkahelyet váltani, akkor a jelenlegi munkáltatód, valamint a szakképesítés megszerzését követően betöltendő munkaköröd megfelel-e a fent megfogalmazott feltételeknek.

Amennyiben nem felel meg a jelenlegi munkahelyed (pl. szociális intézmény) és/vagy a leendő munkaköröd a feltételeknek, akkor gondold át, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében a szakképesítés megszerzését követően hajlandó leszel-e a feltételeknek megfelelő új munkahelyet és/vagy munkakört keresni, mert amennyiben nem, akkor a teljes felvett ösztöndíj tekintetében kamattal növelt egy összegben történő visszafizetési kötelezettséged keletkezik.